Παρασκευή , 20 Οκτώβριος 2017
Αρχική / Ελλάδα / Εισπρακτικές εταιρείες: Έρχονται αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας

Εισπρακτικές εταιρείες: Έρχονται αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας

Βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των εισπρακτικών εταιρειών μελετά το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. Στόχος των βελτιώσεων είναι η προστασία των οφειλετών από καταχρηστικές πρακτικές σε ό,τι αφορά την όχλησή τους από τις εισπρακτικές εταιρείες.
Οι βασικές αλλαγές τις οποίες επεξεργάζεται το υπουργείο και παρουσιάστηκαν χθες στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ) είναι οι ακόλουθες:
-Η ενημέρωση των οφειλετών θα επιτρέπεται να διενεργείται μόνο από εταιρείες και μάλιστα κεφαλαιουχικές.
-Η έννοια του οφειλέτη περιορίζεται στα φυσικά πρόσωπα. Τούτο εν προκειμένω σημαίνει ότι οι περιορισμοί στην όχληση που γίνεται από τις εισπρακτικές εταιρείες θα ισχύουν μόνο όταν αυτή αφορά φυσικά πρόσωπα.
Με άλλα λόγια δεν υφίστανται περιορισμοί στις οχλήσεις από εισπρακτικές εταιρείες όταν αυτές γίνονται προς επιχειρήσεις.
-Η ενημέρωση των οφειλετών θα επιτρέπεται να γίνεται κάθε επτά ημέρες και όχι κάθε δεύτερη ημέρα. Η ίδια συχνότητα οχλήσεων θα ισχύει ακόμη και εάν ο πιστωτής έχει αναθέσει την ενημέρωση σε περισσότερες της μιας εισπρακτικών εταιρειών.
-Θεσπίζεται υποχρέωση των πιστωτών να επιβάλλουν τους όρους του νόμου για τις εισπρακτικές εταιρείες. Ειδικότερα, θα προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις στους πιστωτές σε περίπτωση που παραβιάζουν τον νόμο οι εισπρακτικές εταιρείες στις οποίες έχουν αναθέσει την ενημέρωση των οφειλετών.
-Θα γίνει αυστηρότερος ο τρόπος ταυτοποίησης του οφειλέτη.
Σύμφωνα, εξάλλου, με τον γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή κ. Αντώνη Παπαδεράκη, ο οποίος προήδρευσε της χθεσινής συνεδρίασης του ΕΣΚΑ στην κατάρτιση του νέου νομοθετικού πλαισίου θα ληφθούν υπόψη και δύο πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις. Πρόκειται για μία απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών και μία του Ειρηνοδικείου Αθηνών με τις οποίες δικαιώνονται καταναλωτές που είχαν προσφύγει στη δικαιοσύνη, καθώς τα προσωπικά τους δεδομένα διαβιβάστηκαν σε εισπρακτικές εταιρείες χωρίς προηγουμένως οι ίδιοι να έχουν ενημερωθεί.
Σε συνεργασία, εξάλλου, με τον Συνήγορο του Καταναλωτή (ΣτΚ) προωθείται αλλαγή στον νόμο για τις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού (ΕΦΔ), οι οποίες θεσπίστηκαν με αντικείμενο την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Έξι χρόνια μετά τον νόμο 3852/2010 με τον οποίο η συγκρότηση των ΕΦΔ αποτέλεσε αρμοδιότητα των δήμων, μόλις σε 75 δήμους από τους συνολικά 325 της χώρας έχουν συσταθεί ΕΦΔ. Από αυτούς, μόνο οι 28
είναι δήμοι έδρας νομού.
Η πρόταση που έγινε χθες από στο ΕΣΚΑ από τον ΣτΚ είναι νέα νομοθετική ρύθμιση που να προβλέπει ότι ο δήμος της έδρας νομού θα υποχρεούται να συγκροτήσει ΕΦΔ εντός ενός μηνός. Από αυτές τις ΕΦΔ θα εξυπηρετούνται υποχρεωτικώς και οι δήμοι του ίδιου νομού που δεν έχουν προλάβει να συστήσουν ΕΦΔ.
Όπως τόνισε ο ΣτΚ κ. Λευτέρης Ζαγορίτης η μη αποτελεσματική λειτουργία έως τώρα του θεσμού των ΕΦΔ έχει ως συνέπεια είτε να προσφεύγουν οι καταναλωτές στη δικαιοσύνη, διαδικασία που είναι και χρονοβόρα και κοστοβόρα, είτε να επιβαρύνεται η υπηρεσία του ΣτΚ. Σε αρκετές δε περιπτώσεις η έλλειψη των ΕΦΔ αποθαρρύνει τους καταναλωτές να
διεκδικήσουν το δικαιώματά τους.
* Της Δήμητρας Μανιφάβα

Σας ενδιαφέρει!

ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ ΞΑΝΘΗΣ

Θα τους τρελάνουμε τους «κουτόφραγκους» !!!

Έλληνες και ξένοι επισκέπτες πλημμύρισαν ΑΜΘ, Αράχωβα, Πήλιο, Καλάβρυτα και Τρίκαλα Ρεκόρ πληρότητας σε όλους ...